วางเลขทั้งวัน ... เลขเข้ามากกว่าหลุด 3 ตัว 2 ตัวน้อยชุด แตกบ่อยๆ สถิติจิง ไม่มีเมก หลุดคือหลุด หลุด 2 รอบติดเบรคผ่าน 1 รอบ เพื่อลดการเสียให้น้อยที่สุด เล่นไม่เป็นมีเทคนิคดีๆสอน เปลี่ยน af เข้าห้องฟรี @ไลน์ phoung05


11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 8910
วิ่งบน​- รูดล่าง
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 9182
วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 4192
วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 0194วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 0941วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 8962วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 426-77♠️จ26
14.00=2)4= 2473วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 426-77♠️จ26
14.00=2)4= 546-35♠️บ
14.15=4)6= 4673วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 426-77♠️จ26
14.00=2)4= 546-35♠️บ
14.15=4)6= 717-68♠️ล
14.30=6)7= 6731วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 426-77♠️จ26
14.00=2)4= 546-35♠️บ
14.15=4)6= 717-68♠️ล
14.30=6)7= 547-50♠️บ
14.45=3)7= 3760วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

11.00=9)3= 131-41♠️บจ31, 41
11.15=9)4​= 836-05♠️จ36
11.30=8)5= 132-32-
11.45=8)5= 408-67♠️ฟบ
12.00=4)7= 384-10♠️ฟบ
12.15=3)8= 608-19♠️บจ08
12.30=8)9= 215-31-
12.45=9)1= 184-62♠️ร
13.00=4)1= 015-48♠️ฟด
13.15=0)1= 490-94♠️ฟดจ90, 94ต490
13.30=0)9= 227-69♠️ล
13.45=8)9= 426-77♠️จ26
14.00=2)4= 546-35♠️บ
14.15=4)6= 717-68♠️ล
14.30=6)7= 547-50♠️บ
14.45=3)7= 056-04-
15.00=0)6= 0679วิ่งบน​- รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 2953

วิน2ตัว​= 29_25_23_95_93_53
วิน3ตัว= 295_953_532_329วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 3286

วิน2ตัว​= 32_38_36_28-26-86
วิน3ตัว= 328_286_863-632วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 1082

วิน2ตัว​= 10_18_12_08_02_82
วิน3ตัว= 108_082_821_210วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 1082

วิน2ตัว​= 10_18_12_08_02_82
วิน3ตัว= 108_082_821_210วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 3750

วิน2ตัว​= 37_35_30_75_70-50
วิน3ตัว= 375_750_503_037วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 3570

วิน2ตัว​= 35_37_30-57-50-70
วิน3ตัว= 357_570_703-035วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 0495

วิน2ตัว​= 04_05_09_49_45_95
วิน3ตัว= 049_495_950_540วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 2894

วิน2ตัว​= 28_29_24_89_84_94
วิน3ตัว= 289_894_942_428วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 2749

วิน2ตัว​= 27_24_29_74_79_49
วิน3ตัว= 274_749_492_927วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 7923

วิน2ตัว​= 79_72_73_92_93_23
วิน3ตัว= 792_923_237_379วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 7912

วิน2ตัว​= 79_71_72_91_92_12
วิน3ตัว= 791_912_127_279วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 0184

วิน2ตัว​= 01_08_04_18_14_84
วิน3ตัว= 018_184_840_410วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 7032

วิน2ตัว​= 70_73_72_03_02_32
วิน3ตัว= 703_032_327_270วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 3482


วิน2ตัว​= 35_38_32_48_42_82
วิน3ตัว= 348_482_823_234วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 5971

วิน2ตัว​= 59_57_51_97_91_71
วิน3ตัว= 597_971_715_159วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 5873

วิน2ตัว​= 58_57_53_87_83-73
วิน3ตัว​= 587_873_735_358


วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 3451


วิน2ตัว​= 34_35_31_45_41_51
วิน3ตัว​= 345_451_513_134วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 4510


วิน2ตัว​= 45_41_40_51_50_10
วิน3ตัว​= 451_510_104_045วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 466-80♠️ฟร
24.00=4)6= 4682


วิน2ตัว​= 46_48_42_68_62_82
วิน3ตัว​= 468_682_824_246วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 466-80♠️ฟร
24.00=4)6= 775-17-
00.30=9)2= 335-19♠️ฟล
00.45=9)1= 9173


วิน2ตัว​= 91_97_93_17_13_73
วิน3ตัว​= 917_173_739_391วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 466-80♠️ฟร
24.00=4)6= 775-17-
00.30=9)2= 335-19♠️ฟล
00.45=9)1= 613-74♠️บจ13
01.00=3)1​= 3176

วิน2ตัว​= 31_37_36_17_16_76
วิน3ตัว​= 317_176_763_631วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 466-80♠️ฟร
24.00=4)6= 775-17-
00.30=9)2= 335-19♠️ฟล
00.45=9)1= 613-74♠️บจ13
01.00=3)1​= 089-12♠️ล
01.15=1)8​= 1890

วิน2ตัว​= 18_19_10_89_80_90
วิน3ตัว​= 189_890_901_018วิ่งบน​ - รูดล่าง
NUCH79
เมื่อ  7 วันที่ผ่านมา  โดย NUCH79

17.30=5)7= 127-86♠️บจ27
17.45=2)​1= 552-22♠️ฟด
18.00=8)5= 958-38♠️ฟดจ58
18.15=5)9= 825-39♠️ฟดจ25ต825
18.30=2)9= 365-82♠️ฟล
18.45=3)2= 890-81-
19.00=1)0= 330-37♠️บ
19.15=3)7= 352-30♠️ฟดจ30
19.30=3)5= 593-04♠️ฟด
19.45=0)​4= 282-96-
20.00=2)8= 745-29♠️ฟลจ29
20.15=2)7= 789-38♠️ร
20.30=7)9= 293-17♠️ฟดจ93ต293
20.45=7)9= 843-10-
21.00=0)1= 703-62♠️ฟบ
21.15=7)0= 873-29♠️ฟบจ73
21.45=3)4= 614-05♠️บ
22.15=5)9= 446-16-
22.30=6)1= 455-65♠️ฟล
23.00=1)0= 837-59♠️จ59
23.15=5)8= 616-53♠️ฟลจ53
23.30=3)4= 216-40♠️ล
23.45=4)5= 466-80♠️ฟร
24.00=4)6= 775-17-
00.30=9)2= 335-19♠️ฟล
00.45=9)1= 613-74♠️บจ13
01.00=3)1​= 089-12♠️ล
01.15=1)8​= 085-60♠️บ
01.30=8)0​= 8​061

วิน2ตัว​= 80_86_81_06_01_61
วิน3ตัว​= 086_061_618_180วิ่งบน​ - รูดล่าง

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Ten061413
Ten061413 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Money1978
Money1978 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0652313670
0652313670 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nupueng
Nupueng เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
soet07
soet07 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
12345677
12345677 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sak25
Sak25 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Songthanayut
Songthanayut เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
poxgo
poxgo เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sirawut2528
Sirawut2528 เมื่อ  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง