รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา 547 73
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 ==

83 84 80 81
13 14 10 11

เสียวเจาะ 84 14

684 .. 284 084
614 .. 214 014
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
063/65
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 ==

92 94 91 96
52 54 51 56

เสียวเจาะ 94 54

694 .. 394 194
654 .. 354 154
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
876/81
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 ==

41 40 46
56 52 51

เสียวเจาะ 40 52

740 752
979 952


หลุดรอบนี้ ปรับ
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
357/90

...........5555555555 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 ==

43 45
13 15

เสียวเจาะ 45 15

645 .. 045
615 .. 015
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
764/44

ฟัน ด้ง .........4444444444 บน ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 ==

41 42
61 62

เสียวเจาะ 42 62

542 .. 042
562 .. 062
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
090/90
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 ==

92 98
82 88

เสียวเจาะ 98 88

098 .. 198
088 .. 188
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
834/59

ฟัน ..........999999999 ล่าง

........8888888888888 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 ==

56 50
76 70

เสียวเจาะ 56 76

256 .. 856
276 .. 876
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
409/25

ฟัน.........555555555 ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 == 409/25 ลฟ./+
10.45 == 76 เสียว 7 ==

71 79 73
61 69 63

เสียวเจาะ 61 71

961 .. 261
971 .. 271
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
332/17

ฟัน..........7777777777 ล่าง

เจาะ........ฟันเสียว * 71
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 == 409/25 ลฟ./+
10.45 == 76 เสียว 7 == 332/17 ลฟ./+ ฟันเจาะ * 71
11.00 == 24 เสียว 2 ==

26 25 23
46 45 43

เสียวเจาะ 26 46

726 .. 026
746 .. 046
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
188/36
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 == 409/25 ลฟ./+
10.45 == 76 เสียว 7 == 332/17 ลฟ./+ ฟันเจาะ * 71
11.00 == 24 เสียว 2 == 188/36
11.15 == 87 เสียว 8 ==

86 80 84
76 70 74

เสียวเจาะ 86 76

386 .. 586
376 .. 576
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
452/15
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 == 409/25 ลฟ./+
10.45 == 76 เสียว 7 == 332/17 ลฟ./+ ฟันเจาะ * 71
11.00 == 24 เสียว 2 == 188/36
11.15 == 87 เสียว 8 == 452/15
11.30 == 21 เสียว 2 ==

20 27 23
10 17 13

เสียวเจาะ 27 17

827 817 .. 427 417
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
261/82

ฟัน เด้ง .........22222222 บน ล่าง

........11111111111 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

09.00 == 18 เสียว 8 == 063/65
09.15 == 59 เสียว 9 == 876/81
09.30 == 45 เสียว 4 == 357/90 บ./+
09.45 == 41 เสียว 4 == 764/44 บลฟฟเด้ง./+
10.00 == 46 เสียว 4 == 090/90
10.15 == 98 เสียว 9 == 834/59 บลฟ./+
10.30 == 57 เสียว 5 == 409/25 ลฟ./+
10.45 == 76 เสียว 7 == 332/17 ลฟ./+ ฟันเจาะ * 71
11.00 == 24 เสียว 2 == 188/36
11.15 == 87 เสียว 8 == 452/15
11.30 == 21 เสียว 2 == 261/82 บบลฟฟเด้ง./+
11.45 == 12 เสียว 1 ==

10 15 14
20 25 24

เสียวเจาะ 15 25

715 725 ..... 615 625
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
890/27

........22222222222222 ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 ==

56 57
36 37

เสียวเจาะ 56 36

156 456
136 436
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
624/65

ฟัน.....555555555 ล่าง

เจาะ.....ฟัน * 56
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 ==

45 46
85 86

เสียวเจาะ 45 85

745 145
785 185
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
950/41

ฟัน ..... 4444444444 ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 ==

81 80
51 50

เสียวเจาะ 81 51

281 781
251 751
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
419/63
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 == 419/63
12.45 ตัวเดียวเสียว [ 9 ] -- 8 ==

93 94
83 84

เสียวเจาะ 93 83

793 093
783 083
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
483/36

.....888888888888888 บน

เจาะ......ฟัน * 83
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 == 419/63
12.45 ตัวเดียวเสียว [ 9 ] -- 8 == 483/36 บ./+ เจาะฟัน * 83
13.00 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 6 ==

48 42
68 62

เสียวเจาะ 48 68

548 058
568 068
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
121/92
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 == 419/63
12.45 ตัวเดียวเสียว [ 9 ] -- 8 == 483/36 บ./+ เจาะฟัน * 83
13.00 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 6 == 121/92
13.15 ตัวเดียวเสียว [ 1 ] -- 5 ==

16 18
56 58

เสียวเจาะ 16 56

216 416
256 456
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
080/23
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 == 419/63
12.45 ตัวเดียวเสียว [ 9 ] -- 8 == 483/36 บ./+ เจาะฟัน * 83
13.00 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 6 == 121/92
13.15 ตัวเดียวเสียว [ 1 ] -- 5 == 080/23
13.30 ตัวเดียวเสียว [ 8 ] -- 4 ==

83 -- 87
43 -- 47

เสียวเจาะ 87 47

087 587
047 547
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
014/00

.....4444444444444 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
รวยรวยรวย เฮงเฮงเฮง

@line aena2019

12.00 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 3 == 624/65 ลฟ./+ เจาะฟัน * 56
12.15 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 8 == 950/41 ลฟ./+
12.30 ตัวเดียวเสียว [ 5 ] -- 8 == 419/63
12.45 ตัวเดียวเสียว [ 9 ] -- 8 == 483/36 บ./+ เจาะฟัน * 83
13.00 ตัวเดียวเสียว [ 4 ] -- 6 == 121/92
13.15 ตัวเดียวเสียว [ 1 ] -- 5 == 080/23
13.30 ตัวเดียวเสียว [ 8 ] -- 4 == 014/00 บ./+
13.45 ตัวเดียวเสียว [ 3 ] -- 4 ==

30 -- 37
40 -- 47

เสียวเจาะ 30 40

230 530
240 540
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
599/18
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
14.00 เสียว 55 -- 6 ==

57 58
67 68

เสียวเจาะ 58 68

058 258 068
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
206/84

........66666666666 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
14.15 == 49 -- 99 ==

93 95 43 45

เสียวเจาะ 93 43

193 593 143:
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
114/16

.......44444444444 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
14.30 == 67 -- 77

70 -- 72
60 -- 62

เสียวเจาะ 70 60

870 860 570
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
916/37

ฟัน .....777777777777 ล่าง

..... 66666666666666 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
14.45 == 17 -- 77

70 -- 72
10 -- 12

เสียวเจาะ 70 10

970 670 910
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
315/72

ฟัน.....77777777777 ล่าง

.....1111111111111 บน

เจาะ .....72
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
15.00 == 29 -- 99

90 -- 94
20 -- 24

เสียวเจาะ 94 24

794 694 724
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
216/92

ฟัน .....999999999 ล่าง

......222222222222 บน ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
15.15 == 27 -- 77

70 -- 73
20 -- 23

เสียวเจาะ 73 23

973 673 923
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
674/59

ฟัน.....77777777777 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
15.30 == 15 -- 55

50 -- 53
10 -- 13

เสียวเจาะ 53 13

953 853 913
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
315/80

ฟัน.....5555555555 บน

.....111111111111 บน

* 53....* 13
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
15.45 == 89 -- 99

90 -- 92
80 -- 82

เสียวเจาะ 92 82

792 692 782
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
415/04
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
16.00 == 01 -- 11

13 -- 16
03 -- 06

เสียว 16 06

516 416 506
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
569/86
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
16.15 == 48 -- 88

81 -- 82
41 -- 42

เสียว 82 42

782 682 642
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
378/23

ฟัน .....888888888 บน
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
16.30 == 23 -- 33

31 -- 34
21 -- 24

เสียว 34 24

734 834:724
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
087/06
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
16.45 ==58 -- 88

84 81
54 51

เสียว 81 51

681 651 981 951
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
132/84

ฟัน.....8888888888 ล่าง

เจาะ.....84
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
17.00 == 13 -- 33

37 30
17 10

เสียว 37 17

937 237
917 217
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
17.00 == 13 -- 33

37 30
17 10

เสียว 37 17

937 237
917 217
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
044/55
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
17.15 == 57 -- 77

71 73
51 53

เสียวเจาะ 73 53

473 673
453 753
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
829/76

ฟัน 7777777777 ล่าง
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
17.30 == 57 -- 77

73 74
53 54

เสียวเจาะ 74 54

974 374 954 354
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
704/61

ฟัน 77777777777 บน

* 74
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA
17.45 == 67 -- 77

75 78
65 68

เสียวเจาะ 78 68

278 478 268 468

จบรอบนี้ พักรอบพักสมอง ก่อน [ พักรอบ ]
AENA
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย AENA  
060/20

.....66666666666 บน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Jutharat9999
Jutharat9999 เมื่อ  40 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
darin99999
darin99999 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Omomoo
Omomoo เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Arty2306
Arty2306 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Hooyui
Hooyui เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Youtik
Youtik เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jacktgf
Jacktgf เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
baoview
baoview เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wwwww2580
Wwwww2580 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sarog6339
sarog6339 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง