เข้ากลุ่มฟรี7วัน ไม่ต้องเปลี่ยนAFF ลงเลขไว ใอดีไลน์0932799941​41​

วิ่งบน-รูดล่าง วันที่15-09-64

รอบ00.15 เด่น 1.6(413-37)(red check mark)
รอบ00.30 เด่น2.8(871-30)(red check mark)
รอบ00.45 เด่น1.3(504-45)(multiply)
รอบ01.00 เด่น6.8(371-32)(multiply)
รอบ01.15 เด่น8.7(213-55)(multiply)
รอบ01.30 เด่น7.1(889-85)(multiply)
รอบ01.45 เด่น5.6(206-11)(red check mark)
รอบ02.00 เด่น2.6(042-69)(red check mark)
รอบ02.15 เด่น8.9(289-23)(red check mark)
รอบ02.30 เด่น6.4 (556-43)(red check mark)
รอบ02.45 เด่น9.0(041-73)(red check mark)
รอบ03.00 เด่น9.3(288-36)(red check mark)
รอบ03.15 เด่น3.6(408-56)(red check mark)
รอบ03.30 เด่น8.4(217-66)(multiply)
รอบ03.45 เด่น3.2(495-94)(multiply)
รอบ04.00 เด่น5.3(333-81)(red check mark)
รอบ04.15 เด่น9.7(239-42)(red check mark)
รอบ04.30 เด่น0.3(797-50)(red check mark)
รอบ04.45 เด่น8.5(965-56)(red check mark)
รอบ05.00 เด่น0.4(085-41)(red check mark)
รอบ05.15 เด่น4.8(894-90)(red check mark)
รอบ05.30 เด่น4.6(782-29)(multiply)
รอบ05.45 เด่น6.7(353-60)(red check mark)
รอบ06.00 เด่น1.8(147-02)(red check mark)
รอบ06.15 เด่น2.9(617-71(multiply)
รอบ06.30 เด่น8.0(069-89)(red check mark)
รอบ06.45 เด่น1.4(120-09)(red check mark)
รอบ07.00 เด่น0.8(509-97)(red check mark)
รอบ07.15 เด่น3.7(307-91)(red check mark)
รอบ07.30 เด่น9.3 (679-81)(red check mark)
รอบ07.45 เด่น9.4(539-62)(red check mark)
รอบ08.00 เด่น4.1(030-51)(red check mark)
รอบ08.15 เด่น5.3(280-48)(multiply)
รอบ08.30 เด่น3.4(005-76)(multiply)
รอบ08.45 เด่น3.8 (165-31)(red check mark)
รอบ09.00 เด่น2.8(619-21)(red check mark)
รอบ09.15 เด่น2.9(291-72)(red check mark)
รอบ09.30 เด่น9.5(568-14)(red check mark)
รอบ09.45 เด่น9.5(448-19)(red check mark)
รอบ10.00 เด่น5.1(227-93)(multiply)
รอบ10.15 เด่น1.2
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
รอบ10.15 เด่น1.2(101-94)/
รอบ10.30 เด่น9.4
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
รอบ10.15 เด่น1.2(101-94)/
รอบ10.30 เด่น9.4(876-40)/
รอบ10.45 เด่น0.4
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
รอบ10.45เด่น0.4(885(66)*
รอบ11.00เด่น4.1
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
รอบ11.00เด่น4.1 (344.08)/บล
รอบ11.15เด่น7.5
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
รอบ11.00เด่น4.1 (344.08)/บล
รอบ11.15เด่น7.5(162-80*
1​11.30เด่น6.9(006-87
11.45เด่น5.2
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
12.45เด่น4.7
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123  
12.45เด่น4.7(292-37)ล่าง37/
13.00เด่น8.0
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
นนนน
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
แก้ใขใอดีไลน์​0932799941​
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
วางเลขเด่น วิ่งบล รูดล่าง
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ 0932799941
วันที่15/09/64
วิ่งบน-รูดล่าง วันที่15-09-64

รอบ00.15 เด่น 1.6(413-37)(+
รอบ00.30 เด่น2.8(871-30)(+
รอบ00.45 เด่น1.3(504-45)(-
รอบ01.00 เด่น6.8(371-32)(-
รอบ01.15 เด่น8.7(213-55)(-
รอบ01.30 เด่น7.1(889-85)(-
รอบ01.45 เด่น5.6(206-11)(+
รอบ02.00 เด่น2.6(042-69)(++
รอบ02.15 เด่น8.9(289-23)(++
รอบ02.30 เด่น6.4 (556-43)(++
รอบ02.45 เด่น9.0(041-73)(+
รอบ03.00 เด่น9.3(288-36)(+
รอบ03.15 เด่น3.6(408-56)(+
รอบ03.30 เด่น8.4(217-66)(-
รอบ03.45 เด่น3.2(495-94)(-
รอบ04.00 เด่น5.3(333-81)(+
รอบ04.15 เด่น9.7(239-42)(+
รอบ04.30 เด่น0.3(797-50)(+
รอบ04.45 เด่น8.5(965-56)++
รอบ05.00 เด่น0.4(085-41)(++
รอบ05.15 เด่น4.8(894-90)(++
รอบ05.30 เด่น4.6(782-29)(-
รอบ05.45 เด่น6.7(353-60)(+
รอบ06.00 เด่น1.8(147-02)(+
รอบ06.15 เด่น2.9(617-71(-
รอบ06.30 เด่น8.0(069-89)(++
รอบ06.45 เด่น1.4(120-09)(+
รอบ07.00 เด่น0.8(509-97)(+
รอบ07.15 เด่น3.7(307-91)(+
รอบ07.30 เด่น9.3 (679-81)(+
รอบ07.45 เด่น9.4(539-62)(+
รอบ08.00 เด่น4.1(030-51)(+
รอบ08.15 เด่น5.3(280-48(-
รอบ08.30 เด่น3.4(005-76)-
รอบ08.45 เด่น3.8 (165-31)(+
รอบ09.00 เด่น2.8(619-21)(+
รอบ09.15 เด่น2.9(291-72)(+++
รอบ09.30 เด่น9.5(568-14)(+
รอบ09.45 เด่น9.5(448-19)(+
รอบ10.00 เด่น5.1(227-93))-
รอบ10.15 เด่น1.2(101-94)(++
รอบ10.30 เด่น9.4(867-40)(+
รอบ10.45 เด่น0.4(885-66)(-
รอบ11.00 เด่น3.1(344-08)(++
รอบ11.15 เด่น7.5(162-80)(-
รอบ11.30 เด่น6.9(006-87)(+
รอบ11.45 เด่น5.2(332-45)(++
รอบ12.00 เด่น9.4(228-88)(-
รอบ12.15 เด่น0.6()657-05)(++
รอบ12.30 เด่น2.8(774-51)(-
รอบ12.45 เด่น4.7(292-37)(+
รอบ13.00 เด่น8.0(103-67)(+
รอบ13.15 เด่น9.0(202-23)(+
รอบ13.30 เด่น4.6
รอบ13.45 เด่น
รอบ14.00 เด่น
รอบ14.15 เด่น
รอบ14.30 เด่น
รอบ14.45 เด่น
รอบ15.00 เด่น
รอบ15.15 เด่น
รอบ15.30 เด่น
รอบ15.45 เด่น
รอบ16.00 เด่น
รอบ16.15 เด่น
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
วางเลขเด่น วิ่งบล รูดล่าง
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ 0932799941
วันที่15/09/64
วิ่งบน-รูดล่าง วันที่15-09-64

รอบ00.15 เด่น 1.6(413-37)(+
รอบ00.30 เด่น2.8(871-30)(+
รอบ00.45 เด่น1.3(504-45)(-
รอบ01.00 เด่น6.8(371-32)(-
รอบ01.15 เด่น8.7(213-55)(-
รอบ01.30 เด่น7.1(889-85)(-
รอบ01.45 เด่น5.6(206-11)(+
รอบ02.00 เด่น2.6(042-69)(++
รอบ02.15 เด่น8.9(289-23)(++
รอบ02.30 เด่น6.4 (556-43)(++
รอบ02.45 เด่น9.0(041-73)(+
รอบ03.00 เด่น9.3(288-36)(+
รอบ03.15 เด่น3.6(408-56)(+
รอบ03.30 เด่น8.4(217-66)(-
รอบ03.45 เด่น3.2(495-94)(-
รอบ04.00 เด่น5.3(333-81)(+
รอบ04.15 เด่น9.7(239-42)(+
รอบ04.30 เด่น0.3(797-50)(+
รอบ04.45 เด่น8.5(965-56)++
รอบ05.00 เด่น0.4(085-41)(++
รอบ05.15 เด่น4.8(894-90)(++
รอบ05.30 เด่น4.6(782-29)(-
รอบ05.45 เด่น6.7(353-60)(+
รอบ06.00 เด่น1.8(147-02)(+
รอบ06.15 เด่น2.9(617-71(-
รอบ06.30 เด่น8.0(069-89)(++
รอบ06.45 เด่น1.4(120-09)(+
รอบ07.00 เด่น0.8(509-97)(+
รอบ07.15 เด่น3.7(307-91)(+
รอบ07.30 เด่น9.3 (679-81)(+
รอบ07.45 เด่น9.4(539-62)(+
รอบ08.00 เด่น4.1(030-51)(+
รอบ08.15 เด่น5.3(280-48(-
รอบ08.30 เด่น3.4(005-76)-
รอบ08.45 เด่น3.8 (165-31)(+
รอบ09.00 เด่น2.8(619-21)(+
รอบ09.15 เด่น2.9(291-72)(+++
รอบ09.30 เด่น9.5(568-14)(+
รอบ09.45 เด่น9.5(448-19)(+
รอบ10.00 เด่น5.1(227-93))-
รอบ10.15 เด่น1.2(101-94)(++
รอบ10.30 เด่น9.4(867-40)(+
รอบ10.45 เด่น0.4(885-66)(-
รอบ11.00 เด่น3.1(344-08)(++
รอบ11.15 เด่น7.5(162-80)(-
รอบ11.30 เด่น6.9(006-87)(+
รอบ11.45 เด่น5.2(332-45)(++
รอบ12.00 เด่น9.4(228-88)(-
รอบ12.15 เด่น0.6()657-05)(++
รอบ12.30 เด่น2.8(774-51)(-
รอบ12.45 เด่น4.7(292-37)(+
รอบ13.00 เด่น8.0(103-67)(+
รอบ13.15 เด่น9.0(202-23)(+
รอบ13.30 เด่น4.6(036-18)(+
รอบ13.45 เด่น6.4
รอบ14.00 เด่น
รอบ14.15 เด่น
รอบ14.30 เด่น
รอบ14.45 เด่น
รอบ15.00 เด่น
รอบ15.15 เด่น
รอบ15.30 เด่น
รอบ15.45 เด่น
รอบ16.00 เด่น
รอบ16.15 เด่น
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
วางเลขเด่น วิ่งบล รูดล่าง
มีเลขจับคู่วางให้ทุกรอบ2ตัวบนล่าง
สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ 0932799941
วันที่15/09/64
วิ่งบน-รูดล่าง วันที่15-09-64

รอบ00.15 เด่น 1.6(413-37)(+
รอบ00.30 เด่น2.8(871-30)(+
รอบ00.45 เด่น1.3(504-45)(-
รอบ01.00 เด่น6.8(371-32)(-
รอบ01.15 เด่น8.7(213-55)(-
รอบ01.30 เด่น7.1(889-85)(-
รอบ01.45 เด่น5.6(206-11)(+
รอบ02.00 เด่น2.6(042-69)(++
รอบ02.15 เด่น8.9(289-23)(++
รอบ02.30 เด่น6.4 (556-43)(++
รอบ02.45 เด่น9.0(041-73)(+
รอบ03.00 เด่น9.3(288-36)(+
รอบ03.15 เด่น3.6(408-56)(+
รอบ03.30 เด่น8.4(217-66)(-
รอบ03.45 เด่น3.2(495-94)(-
รอบ04.00 เด่น5.3(333-81)(+
รอบ04.15 เด่น9.7(239-42)(+
รอบ04.30 เด่น0.3(797-50)(+
รอบ04.45 เด่น8.5(965-56)++
รอบ05.00 เด่น0.4(085-41)(++
รอบ05.15 เด่น4.8(894-90)(++
รอบ05.30 เด่น4.6(782-29)(-
รอบ05.45 เด่น6.7(353-60)(+
รอบ06.00 เด่น1.8(147-02)(+
รอบ06.15 เด่น2.9(617-71(-
รอบ06.30 เด่น8.0(069-89)(++
รอบ06.45 เด่น1.4(120-09)(+
รอบ07.00 เด่น0.8(509-97)(+
รอบ07.15 เด่น3.7(307-91)(+
รอบ07.30 เด่น9.3 (679-81)(+
รอบ07.45 เด่น9.4(539-62)(+
รอบ08.00 เด่น4.1(030-51)(+
รอบ08.15 เด่น5.3(280-48(-
รอบ08.30 เด่น3.4(005-76)-
รอบ08.45 เด่น3.8 (165-31)(+
รอบ09.00 เด่น2.8(619-21)(+
รอบ09.15 เด่น2.9(291-72)(+++
รอบ09.30 เด่น9.5(568-14)(+
รอบ09.45 เด่น9.5(448-19)(+
รอบ10.00 เด่น5.1(227-93))-
รอบ10.15 เด่น1.2(101-94)(++
รอบ10.30 เด่น9.4(867-40)(+
รอบ10.45 เด่น0.4(885-66)(-
รอบ11.00 เด่น3.1(344-08)(++
รอบ11.15 เด่น7.5(162-80)(-
รอบ11.30 เด่น6.9(006-87)(+
รอบ11.45 เด่น5.2(332-45)(++
รอบ12.00 เด่น9.4(228-88)(-
รอบ12.15 เด่น0.6()657-05)(++
รอบ12.30 เด่น2.8(774-51)(-
รอบ12.45 เด่น4.7(292-37)(+
รอบ13.00 เด่น8.0(103-67)(+
รอบ13.15 เด่น9.0(202-23)(+
รอบ13.30 เด่น4.6(036-18)(+
รอบ13.45 เด่น6.4(928-10)(-
รอบ14.00 เด่น2.8
รอบ14.15 เด่น
รอบ14.30 เด่น
รอบ14.45 เด่น
รอบ15.00 เด่น
รอบ15.15 เด่น
รอบ15.30 เด่น
รอบ15.45 เด่น
รอบ16.00 เด่น
รอบ16.15 เด่น
mana123
เมื่อ  6 วันที่ผ่านมา  โดย mana123
ขอหยุดวางเลขก่อนนะ ขอตัวไปทำธุระก่อน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Mamilkky
Mamilkky เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phonphimon2541
Phonphimon2541 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
123123
123123 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mayri
Mayri เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wissanu1449
Wissanu1449 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lukkana160239
Lukkana160239 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sudaeum
sudaeum เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ytz1991
Ytz1991 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
eyeyong14
eyeyong14 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
noona11234
noona11234 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง