เปลี่ยนระหัสเเนะนำaf ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ สมัครรายอาทิตย์ หรือ รายเดือน

@ line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4

45 40 49 65 60 69

45 65 .. 145 945 165 965
---------------------------

พิกัดล่าง 470
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
902/88 --
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 ==

25 20 29 45 40 49

25 45 .. 925 125 945 145
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
066/25
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 == 066/25 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 25
22.45 เด่น 62 ฟัน 6 ==

65 60 69 25 20 29

65 25 .. 465 965 425 925
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 == 066/25 // 2
22.45 ล่าง 380 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
955/54 --
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 == 066/25 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 25
22.45 เด่น 62 ฟัน 6 == 955/54
23.00 เด่น 62 ฟัน 2 ==

25 20 24 65 60 64

25 65 .. 425 125 465 165
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 == 066/25 // 2
22.45 ล่าง 380 == 955/54
23.00 ล่าง 230 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
368/42
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 == 066/25 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 25
22.45 เด่น 62 ฟัน 6 == 955/54
23.00 เด่น 62 ฟัน 2 == 368/42 บนล่าง (ฟัน) เจาะ 24
23.15 เด่น 02 ฟัน 0 ==

05 06 09 25 26 29

05 25 .. 905 405 925 425
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 == 066/25 // 2
22.45 ล่าง 380 == 955/54
23.00 ล่าง 230 == 368/42 // 2
23.15 ล่าง 230 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
348/87
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 == 066/25 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 25
22.45 เด่น 62 ฟัน 6 == 955/54
23.00 เด่น 62 ฟัน 2 == 368/42 บนล่าง (ฟัน) เจาะ 24
23.15 เด่น 02 ฟัน 0 == 348/87
23.30 เด่น 62 ฟัน 6 ==

65 60 69 25 20 29

65 25 .. 465 965 925 425
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 == 066/25 // 2
22.45 ล่าง 380 == 955/54
23.00 ล่าง 230 == 368/42 // 2
23.15 ล่าง 230 == 348/87
23.30 ล่าง 524 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด aena บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

22.00 เด่น 64 ฟัน 4 == 902/88
22.15 เด่น 62 ฟัน 6 == 529/48 บน * 25 +เเตก 925
22.30 เด่น 24 ฟัน 2 == 066/25 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 25
22.45 เด่น 62 ฟัน 6 == 955/54
23.00 เด่น 62 ฟัน 2 == 368/42 บนล่าง (ฟัน) เจาะ 24
23.15 เด่น 02 ฟัน 0 == 348/87
23.30 เด่น 62 ฟัน 6 == 440/77
23.45 เด่น 49 ฟัน 4 ==

40 46 42 90 96 92

46 90 .. 546 246 590 290
---------------------------

พิกัดล่าง
22.00 ล่าง 470 == 902/88
22.15 ล่าง 408 == 529/48 // 48
22.30 ล่าง 280 == 066/25 // 2
22.45 ล่าง 380 == 955/54
23.00 ล่าง 230 == 368/42 // 2
23.15 ล่าง 230 == 348/87
23.30 ล่าง 524 == 440/77
23.45 ล่าง 452 ==

เบา รอบหน้า พัก รอปรับเทสส
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
039/60
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 ==

12 14 02 04

914 904814 804
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
314/76

ฟัน 111111111111111111111111111111 บน

ฟันนนนนนนนนเจาะ * 14
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 ==
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 ==

17 16 14 27 26 24

917 817 927 827
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
732/70

00000000000000000000 ล่าง

เจาะ 07 ( ดันไปพิมพ์ 27 ตัวหลักคือ 0 นะครับ = 07)พิกัดบน 222222222222222222222222222
PROMPRON
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 ==

14 12 10 64 62 60

914 814 964 864
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
087/14

ฟัน 111111111111111111111111111111111 ล่าง

ฟันนนนนนนนนนเจาะ * 14
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 ==

14 12 10 64 62 60

914 814 964 864
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
151/68

ฟัน 111111111111111111111111111111 บน
++ 6666666666666666666666 ล่าง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 ==

86 82 80 16 12 10

386 786 316 716
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
956/50 --พิกัดบน 999999999999999999999999999999999 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
18.00 บน 24 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
17.00
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 ==

15 12 10 65 62 60

915 015 065 965
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
897/80
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
17.00 บน 24 == 897/80 :
17.15 บน 35 == อีกรอบ เก็บ
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 ==

82 86 12 16

982 482
912 412
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
837/57

ฟัน 888888888888888888888888888888 บน


พิกัดบน 3333333333333333333333333333 บน
นึกว่าปลิว ยัได้อยู่
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
17.00 บน 24 == 897/80 :
17.15 บน 35 == 837/57 // ฟบ. ยังได้อยู่ จ้องจะลงล่าง
17.30 บน 35 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 ==

27 26 17 16

927 327 917 317
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
366/31

1111111111111111111111111111111111 ล่าง


พิกัดบน 333333333333333333333 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
17.00 บน 24 == 897/80 :
17.15 บน 35 == 837/57 // ฟบ. ยังได้อยู่ จ้องจะลงล่าง
17.30 บน 35 == 366/31 // ฟบ.
17.45 บน 91 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 ==

35 36 25 26

935 835 925 825
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
031/18

ฟัน 333333333333333333333333333 บน


พิกัดบน 1111111111111111111111111111111 บน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Phanu1234
Phanu1234 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jack0841046529
Jack0841046529 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nan1414
Nan1414 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chaloemchai43
Chaloemchai43 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
wave28
wave28 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chak77
Chak77 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakworat06
Sakworat06 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kookkook9999
kookkook9999 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Salam1234
Salam1234 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Saran2409
Saran2409 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง