เปลี่ยนระหัสเเนะนำaf ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ สมัครรายอาทิตย์ หรือ รายเดือน

@ line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 == 031/18 // บนบนล่าง 3 1
18.00 ไหล จับทาง 312 == 735/20 // บนล่าง 3 2
18.15 ไหล จับทาง 312 == 971/29 // บนล่าง 1 2
18.30 ไหล จับทาง 310 == 223/48 // บน 3
18.45 ไหล จับทาง 318 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
17.00 บน 24 == 897/80 :
17.15 บน 35 == 837/57 // ฟบ. ยังได้อยู่ จ้องจะลงล่าง
17.30 บน 35 == 366/31 // ฟบ.
17.45 บน 91 == 031/18 // ฟบ.
18.00 บน 79 == 735/20 // ฟบ.
18.15 บน 24 == 371/29 : กำ ลงล่าง
18.30 บน 80 == 223/48 : กำ ลงล่าง
18.45 บน 35 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 031/11 บน (ฟัน)
18.00 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 735/20 บนล่าง(ฟัน) ฟันเจาะ * 35
18.15 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 971/29 ล่าง
18.30 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 223/48 :
18.45 เด่น บล 65 ฟัน 6 ==

61 64 51 54

261 861 251 851
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
809/15

555555555555555555555555555555 ล่าง

เจาะ ....... ฟันนนนนนน * 51
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 == 031/18 // บนบนล่าง 3 1
18.00 ไหล จับทาง 312 == 735/20 // บนล่าง 3 2
18.15 ไหล จับทาง 312 == 971/29 // บนล่าง 1 2
18.30 ไหล จับทาง 310 == 223/48 // บน 3
18.45 ไหล จับทาง 318 == 809/15 บนล่าง 1 8
19.00 ไหล จับทาง 318 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดบน

15.45 บน 57 == 314/76 : ให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนกำ
16.00 บน 02 == 372/70 // ฟบ.
16.15 บน 91 == 087/14 : กำ ลงล่าง
16.30 บน 80 == 151/86 : กำ ลงล่าง
16.45 บน 79 == 956/50 // ฟบ.
17.00 บน 24 == 897/80 :
17.15 บน 35 == 837/57 // ฟบ. ยังได้อยู่ จ้องจะลงล่าง
17.30 บน 35 == 366/31 // ฟบ.
17.45 บน 91 == 031/18 // ฟบ.
18.00 บน 79 == 735/20 // ฟบ.
18.15 บน 24 == 371/29 : กำ ลงล่าง
18.30 บน 80 == 223/48 : กำ ลงล่าง
18.45 บน 35 == 809/15 : กำ ลงล่า
19.00 บน 91 == อีกรอบ หลุด จะเปลี่ยนพิกัด
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
865/17 รอบหน้า ย้ายพิกัด กินล่าง ฉ้ำๆ
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 031/11 บน (ฟัน)
18.00 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 735/20 บนล่าง(ฟัน) ฟันเจาะ * 35
18.15 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 971/29 ล่าง
18.30 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 223/48 :
18.45 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 809/15 ล่าง ฟันเจาะ * 51
19.00 เด่น บล 63 ฟัน 6 ==

61 65 31 35

961 861 931 831
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
865/17

ฟัน 666666666666666666666666666666 บน

เจาะ ..... 65
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 == 031/18 // บนบนล่าง 3 1
18.00 ไหล จับทาง 312 == 735/20 // บนล่าง 3 2
18.15 ไหล จับทาง 312 == 971/29 // บนล่าง 1 2
18.30 ไหล จับทาง 310 == 223/48 // บน 3
18.45 ไหล จับทาง 318 == 809/15 บนล่าง 1 8
19.00 ไหล จับทาง 318 == 865/17 // บนล่าง 1 8
19.15 ไหล จับทาง 318 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด เด่น บล เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 031/11 บน (ฟัน)
18.00 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 735/20 บนล่าง(ฟัน) ฟันเจาะ * 35
18.15 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 971/29 ล่าง
18.30 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 223/48 :
18.45 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 809/15 ล่าง ฟันเจาะ * 51
19.00 เด่น บล 63 ฟัน 6 == 865/17 บน (ฟัน) เจาะ 65
19.15 เด่น บล 43 ฟัน 4 ==

41 45 31 35

941 741 931 731
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
066/49

ฟัน 44444444444444444444444444 ล่าง


พิกัดล่าง 99999999999999999999999 นึกว่ารอบนี้ จะกวนส้น
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 == 031/18 // บนบนล่าง 3 1
18.00 ไหล จับทาง 312 == 735/20 // บนล่าง 3 2
18.15 ไหล จับทาง 312 == 971/29 // บนล่าง 1 2
18.30 ไหล จับทาง 310 == 223/48 // บน 3
18.45 ไหล จับทาง 318 == 809/15 บนล่าง 1 8
19.00 ไหล จับทาง 318 == 865/17 // บนล่าง 1 8
19.15 ไหล จับทาง 318 == 066/49 :
19.30 ไหล จับทาง 618 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด เด่น บล เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 031/11 บน (ฟัน)
18.00 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 735/20 บนล่าง(ฟัน) ฟันเจาะ * 35
18.15 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 971/29 ล่าง
18.30 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 223/48 :
18.45 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 809/15 ล่าง ฟันเจาะ * 51
19.00 เด่น บล 63 ฟัน 6 == 865/17 บน (ฟัน) เจาะ 65
19.15 เด่น บล 43 ฟัน 4 == 066/49 ล่าง (ฟัน)
19.30 เด่น บล 34 ฟัน 3 ==

31 35 41 45

931 731 941 741
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
344/89

ฟัน 33333333333333333333333 บน
++ 44444444444444444444444 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

14.00 ไหล จับทาง 203 == 525/44 // บน 2
14.15 ไหล จับทาง 203 == 595/67 : จะหลบได้กี่รอบ
14.30 ไหล จับทาง 203 == 608/06 // บนล่าง 0
14.45 ไหล จับทาง 203 == 685/72 // ล่าง 2
15.00 ไหล จับทาง 206 == 419/87 :
15.15 ไหล จับทาง 206 == 272/14 // บน 2
15.30 ไหล จับทาง 206 == 932/25 // บนล่าง 2
15.45 ไหล จับทาง 206 == 314/76 // ล่าง 6
16.00 ไหล จับทาง 206 == 372/70 // บนล่าง 2 0
16.15 ไหล จับทาง 176 == 087/14 // บนล่าง 1 7
16.30 ไหล จับทาง 173 == 151/68 // บน 1
16.45 ไหล จับทาง 176 == 956/50 // บน 6
17.00 ไหล จับทาง 176 == 897/80 // บน 7
17.15 ไหล จับทาง 173 == 837/57 // บนบนล่าง 7 3
17.30 ไหล จับทาง 128 == 366/31 // ล่าง 1
17.45 ไหล จับทาง 312 == 031/18 // บนบนล่าง 3 1
18.00 ไหล จับทาง 312 == 735/20 // บนล่าง 3 2
18.15 ไหล จับทาง 312 == 971/29 // บนล่าง 1 2
18.30 ไหล จับทาง 310 == 223/48 // บน 3
18.45 ไหล จับทาง 318 == 809/15 // บนล่าง 1 8
19.00 ไหล จับทาง 318 == 865/17 // บนล่าง 1 8
19.15 ไหล จับทาง 318 == 066/49 :
19.30 ไหล จับทาง 618 == 344/89 // ล่าง 8
19.45 ไหล จับทาง 618 ==

ใครชอบไหล เลือกจับทาง จับเลขเองนะ วิเคราะห์ เลขซำ้ๆ ซากๆประมาณในนี้ วิเคราะห์ ให้เเคบลง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
628/69

6 8
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด เด่น บล เจาะ ฟันเจาะ สามตัว

14.00 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 525/44 :
14.15 เด่น บล 76 ฟัน 6 == 595/67 ล่างล่าง (ฟัน)
14.30 เด่น บล 68 ฟัน 6 == 608/06 บนบล่าง (ฟันเด้ง)
14.45 เด่น บล 12 ฟัน 1 == 085/72 ล่าง
15.00 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 419/87 บนล่าง (ฟัน)
15.15 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 272/14 บน
15.30 เด่น บล 17 ฟัน 1 == 932/25 :
15.45 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 314/76 บน (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.00 เด่น บล 10 ฟัน 1 == 372/70 ล่าง เจาะ 07
16.15 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 087/14 ล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 14
16.30 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 151/68 บนล่าง (ฟัน)
16.45 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 956/50 :
17.00 เด่น บล 16 ฟัน 1 == 897/80 :
17.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 837/57 บน (ฟัน)
17.30 เด่น บล 21 ฟัน 2 == 366/31 ล่าง
17.45 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 031/11 บน (ฟัน)
18.00 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 735/20 บนล่าง(ฟัน) ฟันเจาะ * 35
18.15 เด่น บล 32 ฟัน 3 == 971/29 ล่าง
18.30 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 223/48 :
18.45 เด่น บล 65 ฟัน 6 == 809/15 ล่าง ฟันเจาะ * 51
19.00 เด่น บล 63 ฟัน 6 == 865/17 บน (ฟัน) เจาะ 65
19.15 เด่น บล 43 ฟัน 4 == 066/49 ล่าง (ฟัน)
19.30 เด่น บล 34 ฟัน 3 == 344/89 บนบน (ฟัน)
19.45 เด่น บล 34 ฟัน 3 ==

31 35 41 45

931 731 941 741
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
628/69 --


พิกัดล่าง 999999999999999999999999
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON

ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 ==

ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 ==

68 61 48 41

968 268 948 048
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
869/68

ฟัน เด้ง 6666666666666666 บน + ล่าง


ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น 64 ฟัน 6 ==

60 68 40 48

960 760 940 740
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
503/43

4444444444444444444444 ล่าง

พิกัดล่าง 33333333333333333
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น 61 ฟัน 6 ==

60 68 10 28

960 760 910 710
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
713/62

ฟัน 666666666666666666 ล่าง
++ 111111111111111111 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น 04 ฟัน 0 ==

08 02 48 42

908 708 948 748
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
283/90

ฟัน 000000000000000000 ล่าง


พิกัดล่าง 000000000000000000
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล 638 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 ==

10 19 40 59

710 610 740 640
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
823/17

ฟัน 11111111111111111111 ล่าง

พิกัดล่าง 1111111111111111111
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 == 823/17 ฟล.
21.15 ล่าง 24 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 ==

80 89 10 19

780 680 710 610
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
797/71

111111111111111111111111 ล่าง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 == 823/17 ฟล.
21.15 ล่าง 24 == 797/71 :
21.30 ล่าง 35 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 ==

89 87 49 47

689 589 649 549
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
484/11

ฟัน 888888888888888888 บน
++ 444444444444444444 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 == 484/11 // บน 8
21.45 ไหล จับทาง 638 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 == 823/17 ฟล.
21.15 ล่าง 24 == 797/71 :
21.30 ล่าง 35 == 484/11 :
21.45 ล่าง 80 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 484/12 บนบน (ฟัน)
21.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 ==

89 87 49 47

689 589 649 549
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
112/66
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 == 484/11 // บน 8
21.45 ไหล จับทาง 638 == 112/66 // ล่าง 6
22.00 ไหล จับทาง 168 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 == 823/17 ฟล.
21.15 ล่าง 24 == 797/71 :
21.30 ล่าง 35 == 484/11 :
21.45 ล่าง 80 == 112/66 :
22.00 ล่าง 24 ==
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 484/12 บนบน (ฟัน)
21.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 112/66 :
22.00 เด่น บล 87 ฟัน 8 ==

86 81 76 71

586 486 576 476
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
012/37

7777777777777777777777777 ล่าง
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 == 484/11 // บน 8
21.45 ไหล จับทาง 638 == 112/66 // ล่าง 6
22.00 ไหล จับทาง 168 == 012/37 // บน 1
22.15 ไหล จับทาง 168 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
พิกัดล่าง จัดเลขชุดนี้ ล่าง ( เลข2 ตัวเดินดี)
จัดบน ลงล่าง จัดล่างขึ้นบน กวนteen

19.15 ล่าง 79 == 066/49 ฟล.
19.30 ล่าง 35 == 344/89 :
19.45 ล่าง 91 == 628/69 ฟล.
20.00 ล่าง 13 == 869/68 :
20.15 ล่าง 13 == 503/43 ฟล.
20.30 ล่าง 91 == 713/62 :
20.45 ล่าง 02 == 383/90 ฟล.
21.00 ล่าง 91 == 823/17 ฟล.
21.15 ล่าง 24 == 797/71 :
21.30 ล่าง 35 == 484/11 :
21.45 ล่าง 80 == 112/66 :
22.00 ล่าง 24 == 012/37 :
22.15 ล่าง 35 == หลุดเก็บ
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 484/12 บนบน (ฟัน)
21.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 112/66 :
22.00 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 012/37 ล่าง
22.15 เด่น บล 94 ฟัน 9 ==

96 91 46 41

096 296 046 246
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
469/42

ฟัน 9999999999999999999999 บน
++ 4444444444444444444444 เด้ง บน + ล่าง

ฟันนนนนนนน เจาะ * 96 ....* 46
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 == 484/11 // บน 8
21.45 ไหล จับทาง 638 == 112/66 // ล่าง 6
22.00 ไหล จับทาง 168 == 012/37 // บน 1
22.15 ไหล จับทาง 168 == 469/42 // บน 6
22.30 ไหล จับทาง 164 == อีก2รอบ พอละ


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 484/12 บนบน (ฟัน)
21.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 112/66 :
22.00 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 012/37 ล่าง
22.15 เด่น บล 94 ฟัน 9 == 469/42 บนบนล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 96 * 46
22.30 เด่น บล 94 ฟัน 9 ==

96 91 46 41

896 596 846 546

อีก2รอบ พอละ
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
140/88

4444444444444444444444 บน
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
ไหล

20.00 ไหล จับทาง 610 == 869/68 // บนล่าง 6
20.15 ไหล จับทาง 618 == 503/43 :
20.30 ไหล จับทาง 648 == 713/62 // ล่าง 6
20.45 ไหล จับทาง 638 == 283/90 // บนบน 3 8
21.00 ไหล จับทาง 638 == 823/17 // บนบน 3 8
21.15 ไหล จับทาง 638 == 797/71 :
21.30 ไหล จับทาง 638 == 484/11 // บน 8
21.45 ไหล จับทาง 638 == 112/66 // ล่าง 6
22.00 ไหล จับทาง 168 == 012/37 // บน 1
22.15 ไหล จับทาง 168 == 469/42 // บน 6
22.30 ไหล จับทาง 164 == 140/88 // บนบน 1 4
22.45 ไหล จับทาง 137 ==


ทฤษฏีเลขไหล รู้ว่าไหลอะไร
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
@ สด บล เด่น บล ฟัน 1ตัว เจาะ สามตัว

20.00 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 869/68 บนล่าง (ฟันเด้ง) ฟันเจาะ * 68 + เเตก 968
20.15 เด่น บล 64 ฟัน 6 == 503/43 ล่าง
20.30 เด่น บล 61 ฟัน 6 == 713/62 บนล่าง (ฟัน)
20.45 เด่น บล 04 ฟัน 0 == 283/90 ล่าง (ฟัน)
21.00 เด่น บล 14 ฟัน 1 == 823/17 ล่าง (ฟัน)
21.15 เด่น บล 81 ฟัน 8 == 797/71 ล่าง
21.30 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 484/12 บนบน (ฟัน)
21.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 == 112/66 :
22.00 เด่น บล 87 ฟัน 8 == 012/37 ล่าง
22.15 เด่น บล 94 ฟัน 9 == 469/42 บนบนล่าง (ฟัน) ฟันเจาะ * 96 * 46
22.30 เด่น บล 94 ฟัน 9 == 140/88 บน
22.45 เด่น บล 84 ฟัน 8 ==

81 86 41 46

981 581 941 541


พรุ่งนี้ ลุยใหม่ หาเเนว การเกอกเลข หาเเนวเล่น ตามหน้าเลข
PROMPRON
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
645/78

4444444444444444444444 บน

พรุ่งนี้ ลุยใหม่

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Phanu1234
Phanu1234 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jack0841046529
Jack0841046529 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nan1414
Nan1414 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chaloemchai43
Chaloemchai43 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
wave28
wave28 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chak77
Chak77 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakworat06
Sakworat06 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kookkook9999
kookkook9999 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Salam1234
Salam1234 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Saran2409
Saran2409 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง