ปัก // วิ่งบนรูดล่าง สนใจทักค่ะ Line:nan222666

ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2

82+936
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นวางปัก พิกัดบน เสียว
รับเอเอฟ รายเดือน รายอาทิตย์
วางเลข 07.30-23.00
สนใจทักไลน์ nan222666

+++กรณีเอเอฟโพยไม่มีการเคลื่อนไหวสามวันเจอ ลบ ทันที+++
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0

60+481
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012=113-43+
11.00=789012=710-12/
11.15=123456


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0=113-43+
(1)5=710-12//ฟฟบล
(6)0

60+325
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012=113-43+
11.00=789012=710-12/
11.15=123456=742-32/
11.30=789012


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0=113-43+
(1)5=710-12//ฟฟบล
(6)0=742-32+จ32
(9)3

93+128
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012=113-43+
11.00=789012=710-12/
11.15=123456=742-32/
11.30=789012=830-18/
11.45=012345


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0=113-43+
(1)5=710-12//ฟฟบล
(6)0=742-32+จ32
(9)3=830-18//บจ18
(1)5

15+947
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012=113-43+
11.00=789012=710-12/
11.15=123456=742-32/
11.30=789012=830-18/
11.45=012345=186-28+
12.00=012345


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0=113-43+
(1)5=710-12//ฟฟบล
(6)0=742-32+จ32
(9)3=830-18//บจ18
(1)5=186-28//ฟบ
(0)4

04+127
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
09.15=345678=786-57/
09.30=123456=229-61/
09.45=678901=538-28/
10.00=567890=452-76/
10.15=789012=539-41/
10.30=890123=445-87+
10.45=789012=113-43+
11.00=789012=710-12/
11.15=123456=742-32/
11.30=789012=830-18/
11.45=012345=186-28+
12.00=012345=415-14/
12.15=890123


วิ่งบนรูดล่าง
(3)7=452-76//ลจ52,76
(5)9=539-41//ฟบบแตก539
(8)2=445-87//ฟล
(6)0=113-43+
(1)5=710-12//ฟฟบล
(6)0=742-32+จ32
(9)3=830-18//บจ18
(1)5=186-28//ฟบ
(0)4=415-14//บลจ14
(9)3

93+147
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
12.45=234567=091-54/
13.00=567890=265-82/
13.15=234567=317-36/
13.30=456789=882-56/
13.45=567890


เน้นบน
81=830-18//บลลฟฟ
81=186-28//บบลฟฟ
47=415-14//บลฟฟ
47=007-64//บลฟ
03=385-20//บลฟ
03=091-54//บฟ
69=265-82//บฟ
03=317-36//บล
81=882-56//บฟ
25

เสียวฟันตัวหน้า
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
12.45=234567=091-54/
13.00=567890=265-82/
13.15=234567=317-36/
13.30=456789=882-56/
13.45=567890=628-71/
14.00=012345


เน้นบน
81=830-18//บลลฟฟ
81=186-28//บบลฟฟ
47=415-14//บลฟฟ
47=007-64//บลฟ
03=385-20//บลฟ
03=091-54//บฟ
69=265-82//บฟ
03=317-36//บล
81=882-56//บฟ
25=628-71//บฟ
25

เสียวฟันตัวหน้า
khunnan
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
12.45=234567=091-54/
13.00=567890=265-82/
13.15=234567=317-36/
13.30=456789=882-56/
13.45=567890=628-71/
14.00=012345=618-61+
14.15=890123


เน้นบน
81=830-18//บลลฟฟ
81=186-28//บบลฟฟ
47=415-14//บลฟฟ
47=007-64//บลฟ
03=385-20//บลฟ
03=091-54//บฟ
69=265-82//บฟ
03=317-36//บล
81=882-56//บฟ
25=628-71//บฟ
25=618-61+
70

เสียวฟันตัวหน้า
panaddanana
เมื่อ  13 วันที่ผ่านมา  โดย panaddanana  
ต่อจ้า
khunnan
เมื่อ  12 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
15.45=890123=562-88/
16.00=789012=272-29/
16.15=234567=362-04/
16.30=789012=507-01/
16.45=012345=659-80/
17.00=789012=429-82/
17.15=456789=303-06/
17.30=678901=423-94+
17.45=234567=546-32/
18.00=901234=177-02/
18.15=123456=672-53/
18.30=890123=464-62/
18.45=456789=952-02+
19.00=456789=600-76/
19.15=890123=718-18/
19.30=901234=195-57+
19.45=567890=193-67/
20.00=890123=259-69/
20.15=901234


khunnan
เมื่อ  12 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
15.45=890123=562-88/
16.00=789012=272-29/
16.15=234567=362-04/
16.30=789012=507-01/
16.45=012345=659-80/
17.00=789012=429-82/
17.15=456789=303-06/
17.30=678901=423-94+
17.45=234567=546-32/
18.00=901234=177-02/
18.15=123456=672-53/
18.30=890123=464-62/
18.45=456789=952-02+
19.00=456789=600-76/
19.15=890123=718-18/
19.30=901234=195-57+
19.45=567890=193-67/
20.00=890123=259-69/
20.15=901234=029-00/
20.30=123456=439-94/
20.45=678901


khunnan
เมื่อ  12 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
15.45=890123=562-88/
16.00=789012=272-29/
16.15=234567=362-04/
16.30=789012=507-01/
16.45=012345=659-80/
17.00=789012=429-82/
17.15=456789=303-06/
17.30=678901=423-94+
17.45=234567=546-32/
18.00=901234=177-02/
18.15=123456=672-53/
18.30=890123=464-62/
18.45=456789=952-02+
19.00=456789=600-76/
19.15=890123=718-18/
19.30=901234=195-57+
19.45=567890=193-67/
20.00=890123=259-69/
20.15=901234=029-00/
20.30=123456=439-94/
20.45=678901=973-87/
21.00=901234


ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

suphamit
suphamit เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wee1515
Wee1515 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ng091426
Ng091426 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
omuo
omuo เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Aun004339
Aun004339 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tong19968
Tong19968 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mod253156
Mod253156 เมื่อ  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
dogdogdog
dogdogdog เมื่อ  19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Suprakorn9111
Suprakorn9111 เมื่อ  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anna556622
Anna556622 เมื่อ  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง