เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

07:45 บ 3-0 บ=535 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=664 ✅✅บบ
08:15 บ 6-8 บ=681 ✅✅บบ
08:30 บ 5-3 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

07:45 บ 3-0 บ=535 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=664 ✅✅บบ
08:15 บ 6-8 บ=681 ✅✅บบ
08:30 บ 5-3 บ=549 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=561 x 1
09:00 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

07:45 บ 3-0 บ=535 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=664 ✅✅บบ
08:15 บ 6-8 บ=681 ✅✅บบ
08:30 บ 5-3 บ=549 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=561 x 1
09:00 บ 5-6 บ=415 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

07:45 บ 3-0 บ=535 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=664 ✅✅บบ
08:15 บ 6-8 บ=681 ✅✅บบ
08:30 บ 5-3 บ=549 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=561 x 1
09:00 บ 5-6 บ=415 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=345 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

07:45 บ 3-0 บ=535 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=664 ✅✅บบ
08:15 บ 6-8 บ=681 ✅✅บบ
08:30 บ 5-3 บ=549 ✅บ
08:45 บ 8-0 บ=561 x 1
09:00 บ 5-6 บ=415 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=345 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=217 x 1
09:45 บ 8-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

12:30 บ 3-8 บ=819 ✅บ
12:45 บ 3-8 บ=184 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=784 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=506 ✅บ
13:30 บ 3-5 บ=695 ✅บ
13:45 บ 8-0 บ=735 x 1
14:00 บ 8-0 บ=786 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=881 ✅✅บบ
14:30 บ 3-5 บ=974 x 1
14:45 บ 1-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

12:30 บ 3-8 บ=819 ✅บ
12:45 บ 3-8 บ=184 ✅บ
13:00 บ 3-5 บ=784 ✅บ
13:15 บ 3-5 บ=506 ✅บ
13:30 บ 3-5 บ=695 ✅บ
13:45 บ 8-0 บ=735 x 1
14:00 บ 8-0 บ=786 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=881 ✅✅บบ
14:30 บ 3-5 บ=974 x 1
14:45 บ 1-3 บ=218 ✅บ
15:00 บ 3-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=794 x 1
21:00 บ 0-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=794 x 1
21:00 บ 0-8 บ=743 x 2
21:15 บ 1-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=794 x 1
21:00 บ 0-8 บ=743 x 2
21:15 บ 1-5 บ=173 ✅บ
21:30 บ 5-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=794 x 1
21:00 บ 0-8 บ=743 x 2
21:15 บ 1-5 บ=173 ✅บ
21:30 บ 5-3 บ=598 ✅บ
21:45 บ 1-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 14-05- 2565

16:15 บ 1-5 บ=252 ✅บ
16:30 บ 3-1 บ=253 ✅บ
16:45 บ 1-5 บ=569 ✅บ
17:00 บ 3-1 บ=001 ✅บ
17:15 บ 3-1 บ=479 x 1
17:30 บ 1-3 บ=918 ✅บ
17:45 บ 0-8 บ=802 ✅✅บบ
18:00 บ 6-0 บ=600 ✅✅บบ
18:15 บ 1-5 บ=775 ✅บ
18:30 บ 8-6 บ=664 ✅✅บบ
18:45 บ 6-0 บ=364 ✅บ
19:00 บ 0-8 บ=244 x 1
19:15 บ 8-6 บ=979 x 2
19:30 บ 6-0 บ=169 ✅บ
19:45 บ 0-8 บ=585 ✅บ
20:00 บ 6-0 บ=987 x 1
20:15 บ 3-1 บ=169 ✅บ
20:30 บ 0-8 บ=603 ✅บ
20:45 บ 0-8 บ=794 x 1
21:00 บ 0-8 บ=743 x 2
21:15 บ 1-5 บ=173 ✅บ
21:30 บ 5-3 บ=598 ✅บ
21:45 บ 1-5 บ=956 ✅บ
22:00 บ 1-5 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Phattaranit94
Phattaranit94 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rbunphoem
Rbunphoem เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dogcat11
Dogcat11 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Patcha13
Patcha13 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mee251902
Mee251902 เมื่อ  16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Hii2520
Hii2520 เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0983435340
0983435340 เมื่อ  23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sriprapa33
Sriprapa33 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Diwy2334
Diwy2334 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0960108741
0960108741 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง