เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=
Dragon77
02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=
Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=
Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=
Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=
Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=388 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=388 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=686 x 1
09:00 บ 0-8 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=388 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=686 x 1
09:00 บ 0-8 บ=876 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=388 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=686 x 1
09:00 บ 0-8 บ=876 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=048 x 1
09:30 บ 3-4 บ=447 ✅✅บบ
09:45 บ 0-9 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

02:45 บ 6-8 บ=708 ✅บ
03:00 บ 6-8 บ=538 ✅บ
03:15 บ 8-0 บ=707 ✅บ
03:30 บ 6-8 บ=830 ✅บ
03:45 บ 6-8 บ=089 ✅บ
04:00 บ 8-0 บ=873 ✅บ
04:15 บ 3-5 บ=665 ✅บ
04:30 บ 8-0 บ=347 x 1
04:45 บ 1-3 บ=230 ✅บ
05:00 บ 3-5 บ=094 x 1
05:15 บ 6-8 บ=052 x 2
05:30 บ 1-3 บ=312 ✅✅บบ
05:45 บ 6-8 บ=163 ✅บ
06:00 บ 1-3 บ=053 ✅บ
06:15 บ 6-7 บ=434 x 1
06:30 บ 0-8 บ=148 ✅บ
06:45 บ 1-2 บ=257 ✅บ
07:00 บ 1-5 บ=016 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=410 ✅บ
07:30 บ 1-3 บ=213 ✅✅บบ
07:45 บ 0-9 บ=571 x 1
08:00 บ 0-8 บ=604 ✅บ
08:15 บ 6-8 บ=268 ✅✅บบ
08:30 บ 0-8 บ=388 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=686 x 1
09:00 บ 0-8 บ=876 ✅บ
09:15 บ 1-3 บ=048 x 1
09:30 บ 3-4 บ=447 ✅✅บบ
09:45 บ 0-9 บ=398 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=167 x 1
15:15 บ 5-6 บ=168 ✅บ
15:30 บ 1-2 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=167 x 1
15:15 บ 5-6 บ=168 ✅บ
15:30 บ 1-2 บ=255 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=167 x 1
15:15 บ 5-6 บ=168 ✅บ
15:30 บ 1-2 บ=255 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=195 x 1
16:00 บ 1-5 บ=462 x 2
16:15 บ 1-3 บ=831 ✅✅บบ
16:30 บ 5-6 บ=595 ✅✅บบ
16:45 บ 0-1 บ=030 ✅✅บบ
17:00 บ 1-3 บ=073 ✅บ
17:15 บ 1-2 บ=595 x 1
17:30 บ 1-2 บ=830 x 2
17:45 บ 8-9 บ=869 ✅✅บบ
18:00 บ 0-8 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=167 x 1
15:15 บ 5-6 บ=168 ✅บ
15:30 บ 1-2 บ=255 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=195 x 1
16:00 บ 1-5 บ=462 x 2
16:15 บ 1-3 บ=831 ✅✅บบ
16:30 บ 5-6 บ=595 ✅✅บบ
16:45 บ 0-1 บ=030 ✅✅บบ
17:00 บ 1-3 บ=073 ✅บ
17:15 บ 1-2 บ=595 x 1
17:30 บ 1-2 บ=830 x 2
17:45 บ 8-9 บ=869 ✅✅บบ
18:00 บ 0-8 บ=278 ✅บ
18:15 บ 3-1 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 13 - มิถุนายน - 2565

13:45 บ 0-8 บ=703 ✅บ
14:00 บ 1-3 บ=283 ✅บ
14:15 บ 0-9 บ=703 ✅บ
14:30 บ 1-3 บ=966 x 1
14:45 บ 3-4 บ=873 ✅บ
15:00 บ 3-4 บ=167 x 1
15:15 บ 5-6 บ=168 ✅บ
15:30 บ 1-2 บ=255 ✅บ
15:45 บ 6-7 บ=195 x 1
16:00 บ 1-5 บ=462 x 2
16:15 บ 1-3 บ=831 ✅✅บบ
16:30 บ 5-6 บ=595 ✅✅บบ
16:45 บ 0-1 บ=030 ✅✅บบ
17:00 บ 1-3 บ=073 ✅บ
17:15 บ 1-2 บ=595 x 1
17:30 บ 1-2 บ=830 x 2
17:45 บ 8-9 บ=869 ✅✅บบ
18:00 บ 0-8 บ=278 ✅บ
18:15 บ 3-1 บ=668 x 1
18:30 บ 0-8 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Oup_8417
Oup_8417 เมื่อ  26 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yaoyim0909
Yaoyim0909 เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jibbie80
jibbie80 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
aun085
aun085 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Gosumanee
Gosumanee เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nakate2022
Nakate2022 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kak2521
kak2521 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
pranee828
pranee828 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
paht2426
paht2426 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tee7359
Tee7359 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง