หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565 เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=
Dragon77

หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=
Dragon77

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=917 x 1
11:15 บ 1-3 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=917 x 1
11:15 บ 1-3 บ=108 ❤บ
11:30 บ 1-3 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=917 x 1
11:15 บ 1-3 บ=108 ❤บ
11:30 บ 1-3 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=917 x 1
11:15 บ 1-3 บ=108 ❤บ
11:30 บ 1-3 บ=496 x 1
11:45 บ 1-3 บ=
Dragon77
หวยรัฐบาล วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

147 - 214

10 - 47

เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

05:45 บ 5-3 บ=502 ❤บ
06:00 บ 0-8 บ=202 ❤บ
06:15 บ 0-8 บ=483 ❤บ
06:30 บ 6-0 บ=802 ❤บ
06:45 บ 8-6 บ=193 x 1
07:00 บ 0-8 บ=430 ❤บ
07:15 บ 5-3 บ=052 ❤บ
07:30 บ 8-6 บ=663 ❤❤บบ
07:45 บ 3-1 บ=340 ❤บ
08:00 บ 8-6 บ=506 ❤บ
08:15 บ 1-5 บ=909 x 1
08:30 บ 0-6 บ=661 ❤❤บบ
08:45 บ 8-6 บ=081 ❤บ
09:00 บ 0-8 บ=325 x 1
09:15 บ 6-0 บ=438 x 2
09:30 บ 3-5 บ=653 ❤❤บบ
09:45 บ 3-5 บ=205 ❤บ
10:00 บ 1-3 บ=019 ❤บ
10:15 บ 1-5 บ=057 ❤บ
10:30 บ 1-5 บ=151 ❤❤❤บบบ
10:45 บ 1-5 บ=671 ❤บ
11:00 บ 3-5 บ=917 x 1
11:15 บ 1-3 บ=108 ❤บ
11:30 บ 1-3 บ=496 x 1
11:45 บ 1-3 บ=795 x 2
12:00 บ 1-5 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

20:15 บ 3-5 บ=384 ❤บ
20:30 บ 1-3 บ=366 ❤บ
20:45 บ 8-0 บ=728 ❤บ
21:00 บ 8-0 บ=900 ❤❤บบ
21:15 บ 8-0 บ=784 ❤บ
21:30 บ 8-0 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

20:15 บ 3-5 บ=384 ❤บ
20:30 บ 1-3 บ=366 ❤บ
20:45 บ 8-0 บ=728 ❤บ
21:00 บ 8-0 บ=900 ❤❤บบ
21:15 บ 8-0 บ=784 ❤บ
21:30 บ 8-0 บ=514 x 1
21:45 บ 8-0 บ=
Dragon77
เส้นทางนี้ สายบน ทางด่วน เท่านั้น วันที่ 16 - มิถุนายน - 2565

20:15 บ 3-5 บ=384 ❤บ
20:30 บ 1-3 บ=366 ❤บ
20:45 บ 8-0 บ=728 ❤บ
21:00 บ 8-0 บ=900 ❤❤บบ
21:15 บ 8-0 บ=784 ❤บ
21:30 บ 8-0 บ=514 x 1
21:45 บ 8-0 บ=043 ❤บ
22:00 บ 5-1 บ=

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Ramptn
Ramptn เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Piengfa
Piengfa เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Benry
Benry เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tonnack
Tonnack เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Amcho
Amcho เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yongyutchanwut
Yongyutchanwut เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
UN1414
UN1414 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ning3130
Ning3130 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pinyho3456
Pinyho3456 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
porrmin
porrmin เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง