บน บน บน ลงล่างไม่นับ

เน้นวางห้องวี

ไลน trechok168
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
mindmy
หุ้นไทย
mindmy
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
หุ้นไทย

(8)

80----380
mindmy
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
ไทยปิดเที่ยง 423 81
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=

03 05 06 09
35 36 39
56 59
69

036 039 056 059
069 356 359
369 569
035

mindmy
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
827-38
mindmy
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
827-35
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=

07 08 09 27
28 29 78
79 89
02

028 029 078 079
089 278 279
289 789
027
mindmy
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย mindmy  
612-82
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=เดินค่อยตามมาแต่เจาะ

02 06 09 12
16 19 26
29 69
01

016 019 026 029
069 126 129
169 269
012

mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=

01 05 08 09
15 18 19
58 59
89

015 018 019 058
059 089 158
159 189
589
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=

12 13 17 19
23 27 29
37 39
79


123 127 129 137
139 179 237
239 279
379
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=

01-02-03
12-13-23

012-013-023-123
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=54=047-98 บ
mindmy

บน

17.30=76=257-25 บ
17.45=76=

72-62-92
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=

16-17-18
06-07-08

เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=

97-98-99
87-88-89

397-398-399
387-388-389

เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=457-57 -
20.45=98=

96-97-98
86-87-88

596-597-598
586-587-588


เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=457-57 -
20.45=98=591-98 บจ98
21.00=43=

40-41-42
30-31-32

740-741-742
730-731-732


เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=457-57 -
20.45=98=591-98 บจ98
21.00=43=750-75 -
21.15=98=

97-98-99-90
87-88-89-80เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=457-57 -
20.45=98=591-98 บจ98
21.00=43=750-75 -
21.15=98=824-93 บ
21.30=09=

07+05
97+95

075-975

เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

07.00=56=827-35 จ35
07.15=90=612-82 จ82
07.30=01=851-86 บ
07.45=09=391-16 บจ91
08.00=23=684-51 -
08.15=01=039-73 บ
08:30=23=113-85 บ
08:45=67=276-21 บ
09:00=12=272-71 บ
09:15=67=650-11 บ
09:30=78=195-98 -
09:45=90=710-82 บ
10:00=90=400-13 บ
10:15=78=882-57 บ
10:30=34=854-83 บ
10:45=45=942-12 บ
11:00=34=174-91 บ
11:15=78=799-89 บ
11:30=78=620-61 -
11:45=01=287-80 -
12.00=59=490-55 บ
12:15=82=442-89 บ
12.30=04=970-99 บ
12:45=82=485-95 บ
13.00=37=716-12 บ
13.15=48=862-66 บ
13.30=04=145-65 บ
13.45=37=056-11 -
14.00=48=000-90 -
14.15=82=263-40 บ
14.30=57=929-09 -
14.45=71=784-40 บ
15.00=26=563-04 บ
15.15=15=777-38 -
15.30=59=115-20 บ
15.45=37=262-05 -
16.00=04=049-82 บบ
16.15=71=102-93 บ
16.30=04=033-71 บ
16.45=98=078-14 บ
17.00=87=747-33 บ
17.15=65=047-98 -
17.30=76=257-25 บ
17.45=76=738-54 บ
18.00=43=703-53 บจ03
18.15=32=206-86 บ
18.30=98=529-39 บ
18.45=98=095-84 บ
19.00=76=106-19 บ
19.15=43=984-27 บ
19.30=98=240-58 จ58
19.45=10=090-60 บจ60
20.00=98=457-57 -
20.15=98=591-98 บจ98
20.30=43=750-75 -
20.45=98=824-93 บ
21.00=09=954-02 บ
21.15=87=

เน้นวางห้องวี

สนใจทัก ไลน trechok168
mindmy
บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

09:00=67=566-53 บ
09:15=01=121-52 บ
09:30=56=716-76 บ
09:45=78=783-64 บ
10.00=01=055-88 บ
10.15=34=406-53 บ
10.30=34=995-64 -
10.45=67=930-55 -
11.00=56=623-20 บ
11.15=45=010-92 -
11.30=89=094-95 บ
11.45=56=225-12 บ
12.00=23=343-97 บ
12.15=34=899-52 -
12.30=09=934-49 บ
12.45=67=036-47 บ
13.00=89=781-70 บ
13.15=01=690-54 บ
13.30=01=381-91 บ
13.45=90=113-77 -
14.00=90=981-27 บ
14.15=45=635-18 บ
14.30=89=739-58 บ
14.45=01=514-31 บ
15.00=21=295-55 บ
15.15=43=113-84 บ
15.30=10=019-79 บบ
15.45=21=819-96 บ
16.00=32=556-04 -
16.15=98=716-87 -
16.30=67=796-33 บบ
16.45=90=
mindmy
บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

09:00=67=566-53 บ
09:15=01=121-52 บ
09:30=56=716-76 บ
09:45=78=783-64 บ
10.00=01=055-88 บ
10.15=34=406-53 บ
10.30=34=995-64 -
10.45=67=930-55 -
11.00=56=623-20 บ
11.15=45=010-92 -
11.30=89=094-95 บ
11.45=56=225-12 บ
12.00=23=343-97 บ
12.15=34=899-52 -
12.30=09=934-49 บ
12.45=67=036-47 บ
13.00=89=781-70 บ
13.15=01=690-54 บ
13.30=01=381-91 บ
13.45=90=113-77 -
14.00=90=981-27 บ
14.15=45=635-18 บ
14.30=89=739-58 บ
14.45=01=514-31 บ
15.00=21=295-55 บ
15.15=43=113-84 บ
15.30=10=019-79 บบ
15.45=21=819-96 บ
16.00=32=556-04 -
16.15=98=716-87 -
16.30=67=796-33 บบ
16.45=90=727-65 -
17.00=01=
mindmy
บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

09:00=67=566-53 บ
09:15=01=121-52 บ
09:30=56=716-76 บ
09:45=78=783-64 บ
10.00=01=055-88 บ
10.15=34=406-53 บ
10.30=34=995-64 -
10.45=67=930-55 -
11.00=56=623-20 บ
11.15=45=010-92 -
11.30=89=094-95 บ
11.45=56=225-12 บ
12.00=23=343-97 บ
12.15=34=899-52 -
12.30=09=934-49 บ
12.45=67=036-47 บ
13.00=89=781-70 บ
13.15=01=690-54 บ
13.30=01=381-91 บ
13.45=90=113-77 -
14.00=90=981-27 บ
14.15=45=635-18 บ
14.30=89=739-58 บ
14.45=01=514-31 บ
15.00=21=295-55 บ
15.15=43=113-84 บ
15.30=10=019-79 บบ
15.45=21=819-96 บ
16.00=32=556-04 -
16.15=98=716-87 -
16.30=67=796-33 บบ
16.45=90=727-65 -
17.00=01=752-37 -
17.15=23=
mindmy

บน บน บน

บนอย่างเดียวลงล่างไม่นับ

22.00=56=

วิน 56789

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Addruy2511
Addruy2511 เมื่อ  23 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0984140851
0984140851 เมื่อ  48 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Saman77
Saman77 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
puidiamond043
puidiamond043 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Buzznut23
Buzznut23 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sorawit48
Sorawit48 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
doodeedee9
doodeedee9 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Asdfg123
Asdfg123 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Atcharaphon
Atcharaphon เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Boy7824
Boy7824 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง