ปัก // รูดบน สนใจทักค่ะ Line:nan222666

ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456


รูดบน
08.45=901=949-55//บ
09.00=890=108-85//บบ
09.15=789=995-80//บ
09.30=567=697-17//บ
09.46=234=145-74//บ
10.00=901=013-84//บ
10.15=901=680-32//บ
10.30=567=467-30//บบ
10.45=890=087-71//บ
11.00=456


โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901


รูดบน
08.45=901=949-55//บ
09.00=890=108-85//บบ
09.15=789=995-80//บ
09.30=567=697-17//บ
09.46=234=145-74//บ
10.00=901=013-84//บ
10.15=901=680-32//บ
10.30=567=467-30//บบ
10.45=890=087-71//บ
11.00=456=481-64*
11.15=234


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901=006-94/
11.30=890123=439-02/
11.45=123456=175-63/
12.00=012345=998-25/
12.15=789012


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901=006-94/
11.30=890123=439-02/
11.45=123456=175-63/
12.00=012345=998-25/
12.15=789012=721-38*
12.30=567890=706-22*
12.45=901234=064-29/
13.00=234567=505-45/
13.15=901234


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901=006-94/
11.30=890123=439-02/
11.45=123456=175-63/
12.00=012345=998-25/
12.15=789012=721-38*
12.30=567890=706-22*
12.45=901234=064-29/
13.00=234567=505-45/
13.15=901234=679-53*
13.30=789012


เน้นบน
10.45=12=087-71//ล
11.00=67=481-64//ล
11.15=67=006-94//บ
11.30=89=439-02//บ
11.45=01=175-63//บ
12.00=56=998-25//ล
12.15=23=721-38//บล
12.30=89=706-22*
12.45=34=064-29//บ
13.00=45=505-45//บลล
13.15=89=679-53//บ
13.30=89


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901=006-94/
11.30=890123=439-02/
11.45=123456=175-63/
12.00=012345=998-25/
12.15=789012=721-38*
12.30=567890=706-22*
12.45=901234=064-29/
13.00=234567=505-45/
13.15=901234=679-53*
13.30=789012=407-03/
13.45=678901


เน้นบน
10.45=12=087-71//ล
11.00=67=481-64//ล
11.15=67=006-94//บ
11.30=89=439-02//บ
11.45=01=175-63//บ
12.00=56=998-25//ล
12.15=23=721-38//บล
12.30=89=706-22*
12.45=34=064-29//บ
13.00=45=505-45//บลล
13.15=89=679-53//บ
13.30=89=407-03*
13.45=90


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักสิบล่าง
08.45=123456=949-55/
09.00=345678=108-85/
09.15=890123=995-80/
09.30=123456=697-17/
09.45=678901=145-74/
10.00=678901=013-84/
10.15=901234=680-32/
10.30=012345=467-30/
10.45=345678=087-71/
11.00=123456=481-64/
11.15=678901=006-94/
11.30=890123=439-02/
11.45=123456=175-63/
12.00=012345=998-25/
12.15=789012=721-38*
12.30=567890=706-22*
12.45=901234=064-29/
13.00=234567=505-45/
13.15=901234=679-53*
13.30=789012=407-03/
13.45=678901=091-95/
14.00=123456


เน้นบน
10.45=12=087-71//ล
11.00=67=481-64//ล
11.15=67=006-94//บ
11.30=89=439-02//บ
11.45=01=175-63//บ
12.00=56=998-25//ล
12.15=23=721-38//บล
12.30=89=706-22*
12.45=34=064-29//บ
13.00=45=505-45//บลล
13.15=89=679-53//บ
13.30=89=407-03*
13.45=90=091-95//บบล
14.00=90


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นบน
13.30=45=407-03//บ
13.45=90=091-95//บบล
14.00=23=246-06//บ
14.15=56=666-42//บ
14.30=12=331-02//บล
14.45=56=724-05//ล
15.00=67=796-49//บบ
15.15=90=196-15//บ
15.30=56


ปักหน่วยบน
14.00=678901=246-06/
14.15=567890=666-42/
14.30=678901=331-02/
14.45=012345=724-05/
15.00=678901=796-49/
15.15=678901=196-15/
15.30=012345


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นบน
13.30=45=407-03//บ
13.45=90=091-95//บบล
14.00=23=246-06//บ
14.15=56=666-42//บ
14.30=12=331-02//บล
14.45=56=724-05//ล
15.00=67=796-49//บบ
15.15=90=196-15//บ
15.30=56=955-96//บล
15.45=23


ปักหน่วยบน
14.00=678901=246-06/
14.15=567890=666-42/
14.30=678901=331-02/
14.45=012345=724-05/
15.00=678901=796-49/
15.15=678901=196-15/
15.30=012345=955-96/
15.45=789012


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นวางปัก พิกัดบน เสียว
รับเอเอฟ รายเดือน รายอาทิตย์
วางเลข 07.30-23.00
สนใจทักไลน์ nan222666

+++กรณีเอเอฟโพยไม่มีการเคลื่อนไหวสามวัน เจอ ลบ ทันที +++
khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นบน
13.30=45=407-03//บ
13.45=90=091-95//บบล
14.00=23=246-06//บ
14.15=56=666-42//บ
14.30=12=331-02//บล
14.45=56=724-05//ล
15.00=67=796-49//บบ
15.15=90=196-15//บ
15.30=56=955-96//บล
15.45=23=039-61//บ
16.00=90


ปักหน่วยบน
14.00=678901=246-06/
14.15=567890=666-42/
14.30=678901=331-02/
14.45=012345=724-05/
15.00=678901=796-49/
15.15=678901=196-15/
15.30=012345=955-96/
15.45=789012=039-61/
16.00=567890


khunnan
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
เน้นบน
13.30=45=407-03//บ
13.45=90=091-95//บบล
14.00=23=246-06//บ
14.15=56=666-42//บ
14.30=12=331-02//บล
14.45=56=724-05//ล
15.00=67=796-49//บบ
15.15=90=196-15//บ
15.30=56=955-96//บล
15.45=23=039-61//บ
16.00=90=053-41//บ
16.15=01


ปักหน่วยบน
14.00=678901=246-06/
14.15=567890=666-42/
14.30=678901=331-02/
14.45=012345=724-05/
15.00=678901=796-49/
15.15=678901=196-15/
15.30=012345=955-96/
15.45=789012=039-61/
16.00=567890=053-41*
16.15=234567


khunnan
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
20.15=012345=048-24/
20.30=678901=217-07/
20.45=789012=763-31/
21.00=012345=008-53/
21.15=456789


khunnan
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
20.15=012345=048-24/
20.30=678901=217-07/
20.45=789012=763-31/
21.00=012345=008-53/
21.15=456789=096-55/
21.30=678901


khunnan
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
20.15=012345=048-24/
20.30=678901=217-07/
20.45=789012=763-31/
21.00=012345=008-53/
21.15=456789=096-55/
21.30=678901=700-43*
21.45=890123


khunnan
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย khunnan
ปักหน่วยล่าง
20.15=012345=048-24/
20.30=678901=217-07/
20.45=789012=763-31/
21.00=012345=008-53/
21.15=456789=096-55/
21.30=678901=700-43*
21.45=890123=843-52/
22.00=678901


ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Phanu1234
Phanu1234 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jack0841046529
Jack0841046529 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nan1414
Nan1414 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chaloemchai43
Chaloemchai43 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
wave28
wave28 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chak77
Chak77 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakworat06
Sakworat06 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kookkook9999
kookkook9999 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Salam1234
Salam1234 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Saran2409
Saran2409 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง